Vacature bij de bassen

Door vertrek van één van de leden i.v.m. omstandigheden is er 1 vacature ontstaan bij de bassen.

Bij ons mannenensemble is iedere stem van groot belang. Daar waar je bij een groter koor sterk kan leunen op je partijgenoten, wordt bij ons koor verwacht dat je ook als het moet alleen je partij goed kan zingen. Wij stellen dan ook bepaalde eisen aan nieuwe leden, waaronder in ieder geval meerdere jaren zangervaring in koorverband. Ook het van bladmuziek zingen moet geen probleem zijn. Daarnaast moet de stem ook bij het koor passen en stellen we eisen aan het zangniveau.

Iemand die al zangles gevolgd heeft, heeft een pré. Zo niet dan moet men (indien nodig) bereid zijn tot het nemen van enkele zanglessen. De repetitieavonden dienen ook een hoge prioriteit in de agenda te hebben.

Als je denkt aan de voorwaarden te kunnen voldoen, ben je hartelijk welkom om een keer kennis te komen maken en een repetitieavond mee te zingen. Mannen die belangstelling hebben komen eerst op proef. Op zeker moment wordt een stemtest afgenomen door de dirigent en neemt het bestuur samen met de dirigent een beslissing of we verder willen met de betreffende persoon. Is dit positief dan volgt een proefperiode voordat men officieel lid wordt.

Bij de beslissing zijn twee criteria van belang n.l.:

  • Muzikale kwaliteit
  • Past iemand als persoon binnen de groep

We repeteren om de 14 dagen op woensdagavond in de Kapel van het Hoornbeeck College in Amersfoort en starten met de repetitie om 19:45 uur.

Heb je belangstelling stuur dan een mail naar de voorzitter Dick Theunisse.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *