Meezingen?

Heb je belangstelling voor een openstaande vacature? Lees dan het onderstaande goed door.

Bij ons mannenensemble is iedere stem van groot belang. Daar waar je bij een groter koor sterk kan leunen op je partijgenoten, wordt bij ons koor verwacht dat je ook, als het moet, alléén je partij goed kunt zingen. Wij stellen dan ook bepaalde eisen aan nieuwe leden. Waaronder in ieder geval meerdere jaren zangervaring in koorverband. Ook het van bladmuziek zingen moet geen probleem zijn.

Daarnaast moet de stem ook bij het koor passen en stellen we eisen aan het zangniveau.

Iemand die al zangles gevolgd heeft, heeft een pré. Zo niet dan moet men bereid zijn tot het nemen van enkele zanglessen indien de dirigent dat nodig vindt.

Als Cantare willen we graag zingend de Bijbelse boodschap uitdragen. De muziek die wij zingen moet dan ook de toets van de Bijbel, samengevat in de zogenaamde “drie formulieren van enigheid”, kunnen doorstaan. Nieuwe leden moeten zich thuis voelen bij dat uitgangspunt.

Als je denkt aan de voorwaarden te kunnen voldoen, ben je hartelijk welkom om een keer kennis te komen maken en een repetitieavond mee te zingen.

Mannen die belangstelling hebben om lid te worden komen altijd een avond op proef waarbij van tevoren (of na afloop) wat voorgezongen wordt. Na deze avond neemt het bestuur samen met de dirigent (na raadpleging van de leden) een beslissing of we verder willen met de betreffende persoon. Is dit positief dan volgt een proefperiode voordat men officieel lid wordt.

Bij de beslissing zijn twee criteria van belang n.l.:

  • Muzikale kwaliteit
  • Past iemand als persoon binnen de groep

We repeteren om de 14 dagen op woensdagavond in de Kapel van het Hoornbeeck College in Amersfoort en starten met de repetitie om 19:45 uur.

Heb je belangstelling om een keer kennis te komen maken, neem dan contact op met onze voorzitter via onderstaand emailadres.

voorzitter@mannenensemblecantare.nl